Pamětnice vzpomíná na svého dědečka Stanislava Sýkoru a jeho manželku, jak prožívali první a druhou světovou válku.

Autorský tým: Adéla Hofírková, Nikola Kejzlarová, Amálie Klimešová, Kristýna Mýlová a Magdaléna Nováková
Pedagogické vedení: Mgr. Markéta Bábuňková
Škola: ZŠ Pod Montací Náchod

„Vaše generace si už vůbec nedovede představit, co museli lidi v životě prožít. Dneska se bere mír jako samozřejmost.“