Pan František Vlk, známý převážně jako kronikář města Moravské Budějovice a zdejší “písmák”, je zároveň vlastivědný pracovník, sběratel, organizátor a amatérský fotograf.

Autorský tým: Jiří Fryč, Daniel Pavlíček, Jan Liška, Vendula Kovářová
Pedagogické vedení: PhDr. Alena Zina Janáčková
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice

„Když mi bylo 11 roků, tak byly volby. Rodiče a babička, aby se nemuseli zúčastnit voleb, tak odjeli a my jsme byli jako děcka doma sami. Přišla volební komise s krabicí od bot, poněvadž se naši nedostavili k volbám a oni usilovali o to, aby byla stoprocentní účast. Povídám jim, že nejsou doma. Naneštěstí za kredencem byly volební lístky. Jeden to zmerčil, dal mi je do ruky a chtěl na mě, abych je hodil do té krabice. Já jsem to odmítal, tak mi dal lepanec, a to zabralo, hodil jsem je do krabice, no a tím pádem jsem volil za 3 lidi, když mi bylo 11 let.“

František Vlk: Rozhlasová reportáž