Pamětnice na začátku roku 2022 oslavila sté narozeniny, od dětství si přála stát se učitelkou, což se ji vyplnilo a učitelské povolání se stalo jejím celoživotním posláním.

Autorský tým: Soňa Nováčková, Michaela Pokorná, Lucie Mrňová, Natálie Čermáková, Ludmila Mrnuštíková
Pedagogické vedení: Mgr. Pavlína Sovková
Škola: ZŠ Myslibořice

Mladé generaci by vzkázala: „Aby nikdy nezapomněli, že jsou Češi a měli rádi svou vlast, jako jsme ji měli rádi my. Je to zlé, kdybyste ji ztráceli, tak byste teprve poznali, jak to bolí.“

Boleslava Achrerová: Rozhlasová reportáž