Po návratu z Kanady do vlasti dokumentoval osudy lidí z místní židovské komunity a usiluje o zlepšení dějepisného vzdělání dětí

Autorský tým: Tomáš Kovář, Zuzana Neoralová, Nela Paloušková, Mojmíra Šinclová, Adam Urbášek
Pedagogické vedení: Mgr. Pavla Šubrtová
Škola: ZŠ Mlýnská, Mohelnice

„Lidé mi potom přinesli dopisy, přinesli mi fotografie, kde jsou spolu, jak třeba hrají ten fotbal, ze školy nebo na sokolském cvičení. A já jsem si uvědomil, že ti lidé mají 80, 90 roků a že když se to teď nepodchytí, všechno to zmizí.“

Luděk Štipl: Rozhlasová reportáž