Vzpomínky na rok 1968 a ty následující

Autorský tým: Adéla Bednářová, Natálie Bělíková, Anna Blaženínová, Tereza Přesličková
Pedagogické vedení: Mgr. Irena Syblíková
Škola: ZŠ Dobřichovice

„Vlastně se už předtím uvolňovalo všecko, tak už byly natištěné i nové učebnice, třeba dějepisu i češtiny a literatury. Takže my jsme dostali učebnice, jako asi dostáváte vy na začátku školy, a došlo k tomu, že jsme některé stránky vytrhávali a některé věty jsme škrtali.“

Zdeněk Slezák: Rozhlasová reportáž