Příběh dívky, jejíž rodiče se zapojili do protinacistického odboje.

Autorský tým: Maxim Bartoníček, Matyáš Khýr, Natálie Khýrová, František Kropáček, Luděk Pažout, Anna Marie Šertlerová
Pedagogické vedení: Mgr. Daniel Šerák
Škola: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Svatovítská 574, Mladá Boleslav

„Maminka poslouchala cizí rozhlas a tatínek pomáhal v místních lesích ukrývat sovětské partyzány a členy ilegální skupiny ÚV KSČ. Díky zradě jednoho z místních zastupitelů byl společně s dalšími obyvateli obce zatčen a o dva dny později na Pankráci popraven. Maminka byla téhož roku společně se strýcem rovněž zatčena a zbytek války strávila ve vězení na Kladně.“

Marie Puldová: Rozhlasová reportáž