Příběh skautky, která za normalizace nuceně přešla s oddílem do Pionýra

Autorský tým: Anežka Marie Herciková, Tadeáš Korolevyč, Magdaléna Šindlerová, Eliška Vizingrová
Pedagogické vedení: Lukáš Krejčík
Škola: ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

„A vod září sedmdesát začal větší tlak. Bylo řečeno: „Dobře, můžete si nechat kroje, ale sundáte označení.” Už ke konci sedmdesátýho roku už ani šátky by neměly bejt, bylo to horší a horší. A my jsme v jednasedmdesátým jeli na lyže organizované Domem pionýrů v Rychnově. Ti lidi byli fajn. Jeli jsme okrojovaní a měli jsme aspoň šátky. A jejich dcera, která v tý době kamarádila se zdejší ruskou posádkou, to prostě hned práskla.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Marie Rypáčková: Rozhlasová reportáž