Příběh muže, který spojil skauting s vírou

Autorský tým: Josef Crkal, Hana Landová, Žofie Nováková, Radka Staňková, Tomáš Taybner
Pedagogické vedení: Adam Krupička
Škola: Základní škola Mladá Boleslav

„Víra je více méně základ života. V hesle svatého Ignáce z Loyoly „všechno k větší cti a slávě boží“ je skryto skautské desatero nebo „Buď připraven!“ a všechny tyhle zásady. Pravdou je, že v mládí člověk vyroste v nějaké rodině, rodiče ho nechají třeba i pokřtít a chodit na náboženství a co patří k životu, ale teprve až v patnácti letech se člověk začne rozhlížet. Hledat si nějaké přátele, kteří ho poučí o životě. To byl třeba z vězení propuštěný jezuitský kněz páter Raška, který tady v Boleslavi sloužil. Po večerech jsme chodívali po ulici, nebo jsme se scházeli na faře.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jiří Král: Rozhlasová reportáž