Sen malého chlapce, který se stal i přes překážky skutečností

Autorský tým: Veronika Petrčková, Tereza Altmanová, Natálie Tomíčková, Ivana Filipová a Nicole Kaulfusová
Pedagogické vedení: Jiřina Vaňková
Škola: ZŠ Václavkova 1082, Mladá Boleslav

„Nejhorší to bylo určitě kolem roku 1970, a po něm. Pořád nade mnou bylo nebezpečí, že budu vyhozen. Byl to problém  pro mě, i pro manželku. Byla učitelka tak jí hlídali. Někteří neměli to štěstí jako já. Mou práci potřebovali, což mě zachránilo.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa