Příběh chlapce, který na konci války 9. května 1945, zažil bombardování Mělníka letectvem Rudé armády.

Autorský tým: Veronika Jonášová, Ondřej Navrátil, Felix Frýdl, Karolína Bednáriková a Marion Steinová
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Slánská
Škola: ZŠ Jungmannovy sady Mělník

„Bylo oznámeno, aby všichni přišli na náměstí. Takže jsme se tam s maminkou také vydali. Postupně přibývalo lidí a každý říkal: “Tak kde jsou? Kdo nás vlastně osvobodí?” Pak přijelo auto, kde byl nějaký člověk, který mával kyticemi, ale nikdo nevěděl, kdo to je. Takže se dál čekalo, bylo deset minut ticho, a najednou letělo letadlo a cosi z něj padalo. Lidi říkali: “Heleďte, už házejí květiny.” Jenomže se ozvala strašlivá rána a začaly padat bomby.“

Karel Uzel: Rozhlasová reportáž