Sochařka, pamětnice 2. světové války a událostí 50. let. Po okupaci v roce 1968 odešla natrvalo do Západního Berlína, svou dceru musela nechat doma. Do České republiky se vrátila natrvalo v roce 2015.

Autorský tým: Barbora Volmůtová, Ella Haladová, Kateřina Pitrová, Aneta Strnadová, Kateřina Osičková a Mercedes Luisa Kučerová
Pedagogické vedení: PaeDr. Alena Hálová
Škola: ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

„Moje tvorba vyjadřuje lásku k lidem…a soucit s lidmi, kteří jsou tak trochu na okraji života. To mě vždy inspirovalo, protože sama jsem toho hodně zažila, i diskriminaci. Chtěla jsem, aby byli vidět ti, které nikdo nechce vidět, Moje hlavní figura byl “Výkřik”, výkřik za všechny z mojí rodiny, kteří museli skončit ve vězení za to, že měli statek, za to že byl strýc mlynář, vždy si našli důvod, aby je zavřeli a zničili. Byl to výkřik za ty, kteří trpěli politickým útlakem….“

Ludmila Seefried-Matějková: Rozhlasová reportáž