Opat kanonie premonstrátů v Teplé a potomek slavného českého šlechtického rodu. O svou duchovní dráhu usiloval již od dětství. Dosažení tohoto cíle však nebylo v období 50. – 80.tých let 20. století zrovna snadné.

Autorský tým:  Pham Tien Dung, Monika Pytlíková a Petra Bláhová
Pedagogické vedení: Jan Flekal
Škola: ZŠ Teplá

„Na začátku listopadu 1989 už bylo patrné, že se začínají hýbat ledy, a tak nás nechali vycestovat do Vatikánu na svatořečení Anežky České. Oni totiž nechtěli, aby přijel papež k nám, Jana Pavla II. – toho se báli, byl proti režimu a kladl otázku lidských práv nade vše.“