Pamětník roku 1968 v armádě - zpracovali žáci ZŠ Louny Prokopa Holého

Autorský tým: Lukáš Blaževič, Alena Hejnová, Lucie Novotná, Ladislav Šešina a Daniela Tomášková
Pedagogické vedení: Petr Hochman
Škola: ZŠ Louny Prokopa Holého

Jiří Marel se narodil jako druhý z dvojčat v roce 1936 v Písku. Tam iprožil 2. světovou válku a svá dětská léta. V Písku také zažil ústup německých vojsk, osvobození města Američany a příchod Rudé armády. Nakonec vystudoval vojenskou průmyslovou školu a vojenské inženýrství v Brně. A poté pracoval jako technik tankového pluku na mnoha místech republiky.

Zásadní zvrat v životě většiny obyvatel tehdejšího Československa znamenal podpis pod souhlasem se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Pan Marel, v té době stále voják, souhlas s okupací nepodepsal a z armády byl vyhozen. Po vyhození z armády a z komunistické strany pamětník pracoval v Jindřichově Hradci, Milevsku, Chlumci nad Cidlinou a Praze. Těžko hledal uplatnění ve svém oboru, všude byl překážkou jeho posudek. Na začátku devadesátých let se pan Marel mohl vrátit zpátky do armády, kde setrval až do svého odchodu do penze. V důchodovém věku se přestěhoval se svou manželkou do Loun, kde na škole ZŠ Prokopa Holého vede kroužek železničního modelářství.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jiri Marel rozhlasova reportaz