Dětství prožívala v období první republiky na Slovensku. Na ozdravném pobytu se setkala s tehdejším prezidentem T. G. Masarykem. V roce 1938 se rodina přestěhovala do Čech.

Autorský tým: Anna Betková, Anna Ferziková, Adéla Kabourková, Ella Srpová a Jan Růžek
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Jungrová
Škola: ZŠ J. A. Komenského, Louny

„Jeli jsme Vlárským průsmykem, nábytek a vše jsme měli v nákladním voze. Přišel průvodčí a povídá: ‘Pane Vimr, tak se Slováci trhli.’”

Rozhlasová reportáž