Disident, aktivní v kultuře a undergroundu. Přispíval do časopisu Vokno a distribuoval jej. Přátelí se s lidmi z okruhu Charty 77.

Autorský tým: Kateřina Drápalová, Adéla Kubátová, Vilém Klogner, Josef Pavlátka, Matěj Zouhar
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Zabloudilová
Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny

„Časopis Vokno, ten mi změnil život, právě. Tím jsem se stal z prověřované osoby nepřátelskou, když jsem do něj začal psát.”