Během nacistické okupace tajně doučovala svoji židovskou kamarádku. Po roce 1948 jí emigroval bratr, později i syn. 

Autorský tým: Taťána Velcová, Ellen Wirknerová, Barbora Zahradníčková
Pedagogické vedení: Mgr. Stanislav Švejcar
Škola: ZŠ Zámecká

Za dveřmi našla maminka papír od bratra, kde se omlouval. Tatínkovi do tří dnů zbělely vlasy. 

Reportáž - Božena Skálová