Mnohokrát ji život postavil do těžkých situací. Ale ani ty nejkrutější události ji nezlomily, naopak: dokázala si z nich vždy vzít něco pozitivního.

Autorský tým: Anna Valentová, Eliška Pakantlová, Renata Čermáková a Anna Doležalová
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Kleker
Škola: SŠ Pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice

„Každý nálet jsme prožívali, který šel na Prahu, to jelo všechno přes Úvaly a to už to dunělo, to už jsme poslouchali, jak se to blíží a už jsme měli strach.“