Z vesničky Sidonie až za hranice Československa

Autorský tým: Emma Braunová, Květa Schořová, Tereza Šmidtová, Lukáš Vodsedálek a Martin Patzák
Pedagogické vedení: Mgr. Jakub Březina
Škola: Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice

„Tak to změnili a prostě jsem se nenarodil v Sidonii, ale narodil jsem se v Brumově-Bylnici, tak to se mě dotklo.“

František Lysáček: Rozhlasová reportáž