Energická žena, která celý život tvrdě pracovala. Zažila ústrky režimu kvůli odmítnutí rodiny vstoupit do družstva

Autorský tým: Julie Faloutová, Tereza Farská, Karolína Kunášková, Ema Kupcová a Anna Zbránková
Pedagogické vedení: Mgr. Jan Divišek
Škola: Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova

„A jelikož jsme se do toho družstva bránili, tak přišli a řekli: ‚My jdeme pro vašeho manžela a okamžitě ho musíme propustit z práce, protože se nechcete podrobit tomu, co po vás požadujeme‘. Já jsem tehdá utekla z domova. V tý hrůze s tím synem v náručí. A bála jsem se, co se bude konat, protože jsem si neuměla představit, z čeho budeme živi, když nebude manžel zaměstnanej.“