Učitel českého a ruského jazyka, který zasvětil učitelskému řemeslu téměř 60 let svého života. Jeho nejranější vzpomínky jsou spojené s válkou, ale vyprávěl i o srpnových událostech roku 1968 a začínající normalizaci.

Autorský tým: Kateřina Murgašová, Karolína Danczi, Veronika Ranšová a Soňa Benešová
Pedagogické vedení: Ing. Tomáš Hasil
Škola: ZŠ Liberec, U Soudu

„Když se blížil konec války, to už jsem byl větší, tak mě vzali na střechu a koukali jsme. Dunění. A nad severním obzorem taková záře. Pak teprv se dozvěděli, že to byly Drážďany. Že až do Prahy to bylo vidět a slyšet.“