Milovník letadel, který se kvůli nim rozhodl jít studovat v šedesátých letech vojenskou školu leteckých mechaniků.

Autorský tým: Tomáš Hejzlar, Anežka Motyčková, Tomáš Soukup, Hanka Steblová a Jan Šafka
Pedagogické vedení: Mgr. Michal Smrž
Škola: ZŠ Liberec, Aloisina Výšina

„… to jsme byli v Hradci na Biřičce, a tam nad hladinou prolítal vojenskej dvouplošník – prostě se snesl nad hladinu, proletěl, a zas to zvednul nahoru. Prostě ten let toho aeroplánuvzduchem… to mě fascinovalo.“