René Matoušek: „Rebel nebo svatoušek?“

Autorský tým: Adéla Kosťová, Anežka Urbanová
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Ulvrová
Škola: ZŠ Lesní v Liberci

„Vystupování, zarputilostí a takovou vzteklostí (…) Nevlastní bratr Karla Kryla. To kdybyste znali trochu povahu Kryla, tak to byl přesně on. Já Když vidim Karla Kryla, tak vidim svýho bráchu.“ Pan Jiří Matoušek vypráví příběh svého bratra, René Matouška, libereckého disidenta a chartisty, jemuž zlovůle socialistického režimu připravila trnitou životní cestu, ale nikdy nezlomila duši rebela.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa