Vzpomíná na období druhé světové války a na to, jak mu následný komunistický režim zasáhl do pracovního života

Autorský tým: Marieta Bryscejnová a Natálie Štěpánková
Pedagogické vedení: Mgr. Marek Machačný
Škola: Letohradské soukromé gymnázium

,,… já například jsem odmítal hajlovat, tak z toho důvodu jsem dostal na vysvědčení, moje první známka byla ,,gut,,.“