Petr Brynych

Petr Brynych

Autorský tým: Eliška Rybínová, Eliška Matějková, Ema Švrčulová, Ester Brynychová a Linda Svobodová
Pedagogické vedení: Mgr. Barbora Tocháčková
Škola: ZŠ Hanspaulka

Oldřich Janota

Oldřich Janota

Autorský tým: Nela Vlčková, Meda Rumlenová, Anežka Sodomková
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Dbalá
Škola: ZŠ Dědina

Milena Jirásková

Milena Jirásková

Autorský tým: Andrea Rybáčková, Anežka Jirásková, Sylvie Huňková, Izabela Suvajdžičová a Laura Mostková
Pedagogické vedení: Mgr., DiS. Jitka Ramdanová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové

Anna Marek

Anna Marek

Autorský tým: Antonín Čížek, Jonáš Franke a Kryštof Kunc
Pedagogické vedení: Mgr., DiS. Jitka Ramdanová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové

Halina Petriková

Halina Petriková

Autorský tým: Tereza Boňková, Nela Koňaříková, Johana Posoldová, Eliška Severová, Sofie Sommerová a Maja Konečná
Pedagogické vedení: Mgr. Alice Řeháková
Škola: ZŠ Antonína Čermáka

Eva Rajmonová

Eva Rajmonová

Autorský tým: Anežka Rajmonová, Agáta Rajmonová, Rozálie Braunerová a Eliška Kneřová
Pedagogické vedení: Mgr., DiS. Jitka Ramdanová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové

Blanka Ulovcová

Blanka Ulovcová

Autorský tým: Vanda Kyzourová, Nikola Vocelová, Elen Malíková a Julie Lacinová
Pedagogické vedení: Mgr. Magdaléna Kafková
Škola: ZŠ Emy Destinnové