Lékařka z Kralup nad Vltavou, které vpád sovětských vojsk r. 1968 do Československa přinesl nečekané dilema, zda bude budovat svoji kariéru v zahraničí nebo se vrátí zpět do okupované vlasti.

Autorský tým: Anna Dandová, Veronika Chocholová,  Marie Magdaléna Sojková, František Šťastný a Vojtěch Čipera
Pedagogické vedení: Mgr.Simona Varhaníková
Škola: ZŠ Václava Havla, Kralupy n. Vlt.

Já si myslím, že lidi si mají pomáhat……“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Emílie Šťastná: Rozhlasová reportáž