Muž, jehož otec pomohl emigrovat malířce Toyen a který se celý život řídil skautskými zásadami

Autorský tým: Adam Pavlík a Matěj Prouza
Pedagogické vedení: Mgr. Štěpán Macura
Škola: Jiráskovo gymnázium Náchod

„My jsme ještě předtím, než byl povolený skauting, měli partu, která v podstatě náplň práce měla skautskou.“