Její život byl v padesátých letech poznamenán kolektivizací a nuceným odstěhováním do pohraničí kvůli otcově nesouhlasu s komunistickým režimem.

Autorský tým: Nikola Božková, Kristýna Kačírková, Maryna Ponomarova a Rozálie Šlehobrová
Pedagogické vedení: Mgr. Adam Bárta
Škola: ZŠ  Kolín II, Bezručova 980

„No byl vedenej jako kulak a celá rodina měla zakázaný celý kolínský okres.“

Rozhlasová reportáž: Máří Magdaléna Jelínková