Pedagog, který je neodmyslitelně spojen se Střední hotelovou školou v Poděbradech. Jako její ředitel jí získal statut ekonomické školy, přebudoval ji a rozšířil o nové učebny. Je stále aktivní, píše knihy o historii Cerhenic a okolních obcí.

Autorský tým: Adéla Jandová, Matěj Dvořák, Aneta Černochová a Adam Bašta
Pedagogické vedení: Bc. Alena Holá
Škola: ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice

„Tady jsem pracoval na zahrádce a najednou u dveří se mi objeví dva pánové. Neznám je. Říkám ježíšmarjá copak jsem provedl? My jsme měli takovýhle obavy.“

František Růžička: Rozhlasová reportáž