Narodila se v šedesátých letech do rodiny, která zažila perzekuci kvůli maminčině šlechtickému původu i kolektivizaci majetku. Vzpomíná na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Autorský tým: Rozálie Steklá, Karolína Jechová a Viola Raková
Pedagogické vedení: Mgr. Jaromír Matějíček
Škola: ZŠ Kolín Lipanská

„Když přišla kolektivizace, tak nám všechno pobrali, sebrali nám koně, krávy, no všechno. My jsme tam měli velký stodoly a do těch stodol si oni začali vozit svoje věci. Tatínek se z toho skoro zhroutil, protože on měl hrozně rád koně, onemocněl, maminka musela dělat v kravíně.“