Válku prožívala jako žákyně základní školy, v socialismu vystudovala a poté sama celý život učila. Na vlastní kůži zažila nástrahy totalitních režimů. Je pamětnicí bombardování Kolína i normalizační atmosféry v pedagogickém sboru.

Autorský tým: Petr Hladík, Adéla Chloupková, Anežka Holá a Vojtěch Landa
Pedagogické vedení: Bc. David Kupr
Škola: ZŠ Kolín Ovčárecká

„Pamatuji si, jak jsem ve Lžovicích stála na kopci a dívali jsme se, jak padají bomby na Kolín. Jak z letadel padají pumy a lesknou se, v tom slunci se to lesklo a ten rozbombardovaný Kolín a to Zálabí .“