Pamětník protestních akci proti režimu v Praze a na Klatovsku.

Autorský tým: Petr Popule, Vojtěch Steidl,Martin Štětina, Denisa Janečková, Elena Matysová, Nikola Gajdošová a Adéla Boudová
Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Nováčková
Škola: ZŠ Tolstého Klatovy

Nevědělo se, jaký ty komunisti mají záměr, jo, měli armádu, měli policii. Tak jsme tak jako chodili jako po městě a koukali,jestli se něco neděje a chodili jsme hlídat kasárna, jestli náhodou se nepřesouvá vojsko někam.

Radomil Otrusina: Rozhlasová reportáž