Dcera živnostníků, která díky tomu nebyla přijata na zvolenou školu. V roce 1983 navštívila příbuzné ve Vídni a po návratu byla vyslýchána.

Autorský tým: Sára Steinerová, Aneta Kolářová, Marcela Hrachovcová a Eva Lagronová
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Hoblová
Škola: ZŠ Klatovy, Plánická ul.

„Takovej mladej fracek mě tam vyslýchal. A ptal se mi, jak jsme se tam měli a co jsme dělali. A já jsem povídala vy se ptáte, jak jsme se měli? Ve Vídni? Já jsem povídala, to se mě ani neptejte. Dobře jsme se měli.“