Od dob svého dětství se chtěl věnovat studiu chemie, ale vzhledem k tomu, že otec vlastnil brašnářský obchod, nebylo mu studium povoleno. I přes výborné studijní výsledky nastoupil jako pomocný dělník ve stavebnictví. Až na šestý pokus dostal povolení ke studiu, začal studovat na Pedagogické fakultě chemii a dílny, později ještě absolvoval studium chemie a fyziky. V práci na něj byl vyvíjen nátlak, aby vstoupil do komunistické strany, ale vždy odmítl.

Autorský tým: David Netrval, Jan Nejedlý, Ondřej Slivoň a Jakub HrdličkaAll items
Pedagogické vedení: PhDr. Mgr. David Franta, Ph.D.
Škola: Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

”Mladí lidé vždy dělají chyby, život je poučí a zmoudří, ale važte si toho, že můžete svobodně žít, cestovat a studovat.”