Pamětnice z Lub u Klatov vyprávěla příběh svého tatínka Václava Hracha, který ani přes životní handicap nic nevzdal a věnoval energii práci v zemědělství a své vlastní rodině. Reflektuje i osud svého dědečka, který prošel jako odbojář Terezínem.

Autorský tým: Tereza Štichová, Veronika Bastlová, Adéla Blahovcová, Viktorie Volejníková, Anamarie Pletea, Alena Písaříková a Josef Bastl
Pedagogické vedení: Mgr. Lukáš Kopecký
Škola: Masarykova základní škola Klatovy

”Za války byl asi tak dva roky vězněn v koncentračním táboře v Terezíně. A bylo to jenom díky udání v těch Strakonicích, kde dělali zbraně ve zbrojovce.”

 

Hana Volejníková - rozhlasová reportáž