Vzpomíná na osvobození Klatovska v roce 1945 a na následující padesátá léta, kdy byl její otec pronásledován StB v rámci akce „Polom“ za převádění přes hranice

Autorský tým: Kamila Anna Adamcová, Radek Sláma, Darina Strnadová, Anna Tomanová, Eliška Týzlová
Pedagogické vedení: Mgr. Michal Mrňák
Škola: ZŠ Tolstého, Klatovy

„Skaut je špetkou kvasnice v těstě lidské společnosti, proto musí být dobrou kvasnicí, aby byl upečen dobrý chléb.“

Blažena Mašková: Rozhlasová reportáž