Rodačka z Hanácka, jejíž rodina byla za komunismu pronásledována kvůli katolické víře.

Autorský tým: Prokop Pelikán, Veronika Boumová, Anna Panovská, Marie Šímová
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Kadeřávková
Škola: ZŠ Maltézských Rytířů Kladno

,,No tak učili jsme se dobře, ale potom až jsme byli ve čtvrté nebo v páté třídě, tak jednou jsem přišla domů a naši maminka plakali. … A já říkám: ‚Mamko, proč pláčete?“ A oni mně jenom řekli, no nejmenovali, ale řekli: ‚Byli tu jedna paní. A řekli, že děti Novákovy nesmí mít vyznamenání.“

Marie Pelikánová: Rozhlasová reportáž