Za žádného režimu jsme neměli klid

Autorský tým: Vít Baloun, Tomáš Petrilák, Barbora Benešová, Erika Sovová a Jaroslav Tomášek
Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová
Škola: ZŠ J.A.Komenského Karlovy Vary

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa