Příběh o odboji, zatčení rodičů a výchově u strýce, ale také o tom, jak tyto události poznamenaly rodinu pana Baxy i po druhé světové válce.

Autorský tým: Lucie Appeltauerová, Ela Vokáčová, Martin Coubal, Thuy Duong Nguyen
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Strnad, Mgr. Dagmar Erbenová
Škola: První české gymnázium v Karlových Varech

„….přišel jsem ze školy a babička mě uvítala tím, že plakala. Já jsem tomu moc nerozuměl, šel jsem nahoru a tam bylo všechno vyházené…“

Bohumír Baxa: Rozhlasová reportáž