Život s vírou

Autorský tým: Linda Krásová, Lenka Fajfrlíková, Natálie Zettlová, Noel Matějovský
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Volný
Škola: Škola Můj Projekt Mánesova Sokolov

„Člověčím sádlem maž svoji fůru. Snaž se a der se vždy vzhůru. Ten, kdo se snaží, překoná sebe, a tomu pomáhá i nebe.“

Pavel Hološ: Rozhlasová reportáž