Čeští Němci za války a po válce

Autorský tým: Lucie Salvová, Ella Rintová,Vendula Vacovská
Pedagogické vedení: Mgr. Danuše Kubová
Škola: ZŠ jazyků Karlovy Vary

„…a otec říkal, kdyby nebyla přišla válka, ten Hitler, tak jsme byli bohatí lidé.“

Ingeborg Suchanová: Rozhlasová reportáž