Příběh učitele a kronikáře z Jáchymova

Autorský tým: Eliška Halilovová, Lucie Stocknerová, Sára Sandtnerová, Sára Horčičková
Pedagogické vedení: Mgr. Jitka Mikulová
Škola: Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

„My jsme byli zapálení kantoři…Především my jsme byli nadšení z toho, že jsme v kontaktu s dětmi. Přál bych vám to někdy zažít. Vidět prostě rozzářený oči dětí, když se něco dozvídají.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Oldřich Ježek: Rozhlasová reportáž