Rodačka z Týna u Sokolova, která zažila poválečný odsun

Autorský tým: Anežka Bicanová, Sveta Gupta, Yakoub Slimi, Martin Vlnas
Pedagogické vedení: Mgr. Danuše Kubová
Škola: ZŠ jazyků Karlovy Vary

„Po válce pro nás začalo peklo. My jsme neměli žádné právo. Byli jsme bez občanství. My jsme nesměli nic mít. Museli jsme všechno odevzdat. To byl náš osud, to byl trest za to, že jsme byli Němci… Na vesnici se všichni znali a naši sousedi, příbuzní a známí všichni byli odsunuti. Nás si tady nechali, protože tatínek byl mistr na šachtě a nepustili ho.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa