...časem jsem dospěl k tomu, že jsem v systému, který jsem si nevybral

Autorský tým: Anežka Boroličová, Jana Burianová, Nikol Dvořáková, Ann Kašáková
Pedagogické vedení: PhDr. Vladimír Rozhoň, Ph.D.
Škola: Gymázium Sokolov

Pan Tomáš Kábrt vyrůstal v době normalizace. Díky jeho vyprávění se tak žáci mohli dozvědět něco o každodenním životě v 70. a 80. letech, o aktivitách, které nebyly režimu příliš po chuti a také o tom, jak se se svými přáteli snažili i přes celou řadu problémů zachovat si svobodu názoru a dělat věci, které je bavily. Žákům také povyprávěl o svém hledání smyslu života, který našel při studiu Bible. V současné době pracuje jako novinář a lektor na školách.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa