Kvůli nečlenství v KSČ a nevhodnému třídnímu původu (rodiče byli věřící a členy Lidové strany již před 2. světovou válkou) měl pan Jahn problémy s vystudováním a pozicí v zaměstnání. I přesto se díky svým odborným schopnostem vypracoval a působil celý život v milovaném lesnickém oboru. Pamětník událostí 50. let a roku 1968.

Autorský tým: Liam Carney, Kateřina Jandová, Tereza Lengálová a Eliška Přecechtělová
Pedagogické vedení: Mgr. Václava Pečenková
Škola: ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Zastávka

„Tak on šel, vytáhl z regálu takovou složku a tam byl takovej velikej červenej kříž na ní udělanej, tam bylo moje jméno. Tak jsme se ptali, co to znamená, a on řekl: Vy nemáte původ, ani se do toho nedíváme, to je zbytečný. Vás bysme nevzali ani za nic.“