Pamětník kolektivizace v 50. letech. Zemědělec a dlouhodobý člen JZD.

Autorský tým: Veronika Hájková, Vanda Hvězdová a Monika Kružíková
Pedagogické vedení: Mgr. Václava Pečenková
Škola: ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Zastávka

„Je fakt, že když jsem byl v těch 7–8 letech, tak to jsem neměl jednoduchý, to byly ty 50. léta, kdy bylo to združstevňování, takže to jsem jako mezi kamarádama cítil takový… třeba můžu říct, křičeli na mě kulak. Já pamatuju, že doma vždycky to byla mela večer. Přišli k nám, to byli ti komunističtí funkcionáři, kteří přišli přesvědčovat rodinu, otec tam byl dlouho do noci s nima.“

Josef Hájek: Rozhlasová reportáž