Příběh útěku z bombardovaného Chemnitzu - zpracovali žáci ZŠ Jirkov Budovatelů

Autorský tým: Natálie Horáková, Jan Lacko, Karolína Přenosilová a Daniel Spousta
Pedagogické vedení: Petra Rohuschová
Škola: ZŠ Jirkov Budovatelů

Erika Weissová, narozená Šustrová se narodila v roce 1930 v Chemnitzu. Pocházela ze smíšeného manželství. Společně s rodiči, sestrou a bratrem vyrůstala v Chemnitzu. Po velkém bombardování na jaře roku 1945 byla rodina nucena utéct do Kadaně, kde měla příbuzné. V roce 1947 se seznámila se svým budoucím manželem Chajem Weissem. O devět let starší Chajem pocházel z Podkarpatské Rusi a za války byl zavřen v koncentračním táboře. Po návratu se v Kadani seznámil s Erikou, která uměla jen německy. V osmnácti letech paní Weissová otěhotněla a musela se vdávat. Společně s manželem vychovali tři děti. Nyní má paní Weissová 7 vnoučat a 12 pravnoučat. V roce 1994 udělil Český svaz bojovníků za svobodu Kadaň paní Erice Weissové čestný odznak za záslužnou funkcionářskou činnost v Českém svazu protifašistických bojovníků.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Erika Weissova rozhlasova reportaz