V době normalizace pracoval v ilegální organizaci Skautu, účastnil se vzdělávacích seminářů a šířil zakázané knihy a tiskoviny, stýkal se s disidenty a účastnil se protikomunistických demonstrací. Podílel se na organizaci sametové revoluce v Prachaticích a obnovoval organizaci Skaut.

Autorský tým: Gabriel Ištok, Michaela Tomanová, Zuzana Harantová, Michaela Vlková a Adam Procházka
Pedagogické vedení: Mgr. Pavla Heřtová
Škola: Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk

,,Tatínek mi vozil hliněné figurky německých vojáků. Když jsem začal vnímat, jací jsou Němci zlí, tak jsem je naházel do velkého sudu s dešťovou vodou, co jsme měli pod okapem a všechny jsem tam utopil.“