Pamětník, který o vlásek unikl smrti při Pražském povstání. Celý život zasvětil přírodě, vědě a výzkumu.

Autorský tým: Vít Přibyl, Anežka Polnická, Vilém Navrátil, Matyáš Gráf
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Mylerová Paurová
Škola: Gymnázium Třeboň

„Naši židovští spolužáci začali být odváženi do Terezína, poté do Osvětimi. Mně tam zahynul kamarád z židovské rodiny, se kterou byla naše rodina dlouho v přátelském styku. Bylo mu o rok více než mě. Jmenoval se Michal…“