Syn tzv. „třídního nepřítele“, zavřeného a obviněného z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Těžkosti období socialismu mu pomáhala překonat víra v silné rodinné pouto.

Autorský tým: Mária Pfeiferová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Havlová
Škola: Gymnázium Třeboň

„Jenom jednu vysílám vroucí prosbu k Tobě: Každý z nás tak teskně sám, vrať nás zase k sobě…“

Jan Přibil - audionahrávka