Underground je tichá síla, revolta proti věcem, co se vám nelíbí

Autorský tým: Filip Aistichon, Natálie Roblová, Vojtěch Špulák
Pedagogické vedení: PhDr. Jana Dvořáková
Škola: SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov

„Samozřejmě, že jsem tenkrát na koncertě v Adamově byl. Bylo to šílené, měl jsem strach. Vrcholově jsem sportoval, tak jsem se proběhl, a ještě k tomu s kopce. Mě nedohnali, kličkoval jsem jako zajíc. Utíkal jsem až do Homol, kde jsem byl na prázdninách.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Bedřich Pingitzer: Rozhlasová reportáž